Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Aura Light stärker kundupplevelsen med Litium PIM

08:30 / 31 January 2019 Litium Press release

Koncernen Aura Light som verkar inom belysningsbranschen, B2B, har valt Litium för ny webb och PIM. I ett initialt skede handlar det om en övergång till Litiums CMS och PIM men på sikt även e-handelsplattformen. Valet föll på Litium då företaget behövde en helt integrerad plattform för att stödja kundresan på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Målet med satsningen är att ta nästa steg i den digitala utvecklingen bland annat med hjälp av en tydlig närvaro på marknaden och stark utveckling via digitala kanaler.

Aura Light hade sedan tidigare sitt CMS i Wordpress, PIM genom inRiver och e-handel i affärssystemet IFS. En lösning som aldrig riktigt lyfte pga av mycket administrativt arbete och en kundresa som inte hängde ihop. Camilla Stark, Head of Digital Channels på Aura Light, berättar att koncernen valde Litium eftersom lösningen erbjuder en kostnadseffektiv plattform för såväl CMS, PIM och på sikt även e-handel. Litium blir ett viktigt stöd för våra digitala affärer menar Camilla.  

Värdet av projektet ligger således enligt Camilla Stark i att kunna bli mer effektiva internt och spara värdefull arbetstid för att nå säljmålen men också för att vara en stark partner gentemot avtalskunder. Hela koncernen befinner sig i ett transformationsläge där de måste frigöra tid för att kunna arbeta mer sälj- och datadrivet. Såväl CMS som PIM kommer att optimeras för samtliga länder Aura Light verkar inom. Till en början genom en svensk och en engelsk webb som sedermera kompletteras av lokala tyska, norska och finska versioner. 2019 ligger prioriteringen på ett starkt CMS och PIM medan e-handeln tillsvidare kommer ligga kvar i affärssystemet. Målet är att övergå till Litiums e-handelsplattform inom ett år.   

Satsningen på Litium kommer förutom att leda till en smidigare och enklare kundresa även hjälpa säljarna som ett stöd i försäljningen mot större kunder och underlätta för interna resurser inom produkt och marknad då plattformen är lätt och flexibel att arbeta i.  Det är väl förankrat internt att det är vägen framåt för att växa och här kommer Litium bli en viktig nyckelspelare understryker hon. 

Om Aura Light
Aura Light grundades redan 1930 under namnet Lumalampan och tillverkade sitt första Long Life-lysrör 1980. Huvudkontoret ligger i Stockholm medan produktutveckling och tillverkning sker i Vimmerby. Därutöver har koncernen filialer i Finland, Norge, Tyskland och Benelux. Kunderna återfinns främst inom industrin, detaljhandeln och offentlig sektor. Aura Light har ca 200 anställda och en omsättning på ca 60 miljoner euro. Företaget ägs av FSN Capital. 

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/