Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB (publ) delårsrapport, januari - mars 2018: Positiv inledning av året, ARR upp 36%, offensiv satsning för att öka takten

08:30 / 3 May 2018 Litium Press release

Litium AB (publ) delårsrapport, januari - mars 2018

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari - 31 mars 2018
  • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2018-03-31 till 23,51 MSEK (17,26 MSEK per 2017-03-31) vilket ger en tillväxt jämfört med första kvartalet 2017 på 36,2 %. Tillväxten jämfört med föregående kvartal blev 8,5 % motsvarande en årstakt på 34 %.
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,19 MSEK (5,65 MSEK motsvarande period 2017), en ökning med 27 %.
  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 29 % till 6,43 MSEK jämfört med samma period 2017. Dessa uppgick därmed till 89 % av de totala intäkterna för kvartalet (88 % motsvarande period föregående år).
  • EBITDA uppgick till 0,62 MSEK (0,19 MSEK 2017) och periodens resultat var -1,02 MSEK (-1,26 MSEK).
  • EBITDA per aktie blev 0,09 SEK (0,03 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,19 SEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

[image]

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling. Prickad linje = trend.

ARR låg per 2018-03-31 på 23,5 MSEK och tillväxten för första kvartalet uppgick till 8,5 %, motsvarande en årstakt på 34,0 %.

Annual Recurring Revenue (ARR) - definition

ARR = fasta avtalsintäkter som ligger i bolagets system kommande 12 månader + genomsnittliga rörliga avtalsintäkter de två senaste kvartalen omräknad till årstakt. Båda delarna är exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Genomsnittet över de två senaste kvartalen används för att jämna ut kvartalsvisa variationer i de rörliga avtalsintäkterna och ge bästa möjliga bild av årsvärdet.

Viktiga händelser under perioden

Bolaget har i internationell konkurrens vunnit en strategiskt viktig affär med en av Finlands större e-handlare och samtidigt knutit den första finska partnern till Litium. Detta representerar ett tydligt genombrott på den finska marknaden.

I januari publicerade Litium för andra året i rad sin undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B) - "Svensk B2B-handel 2017". Undersökningen görs på uppdrag av Litium i samarbete med bland annat branschföreningen Svensk Digital Handel. 2017 har 157 personer i ledande ställning i olika svenska B2B-företag intervjuats. Ladda ner: https://www.svenskb2bhandel.se/ladda-ner-2017

I början av februari lanserades en ny huvudversion av Litiums e-handelsplattform, Litium 6. Med en snabbare och smidigare användarupplevelse, bättre prestanda och stöd för nya europeiska dataförordningen GDPR är det en viktig uppdatering för både våra kunder och partners.

Viktiga händelser efter periodens slut

Styrelsen i Litium har föreslagit en offensiv nyemission om totalt 32,5 MSEK. Aktia Asset Management och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg blir i och med detta nya storägare i bolaget. Miniminivån om 26,5 MSEK är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier. Teckningskursen är satt till 10 kr per aktie.

Målsättningen är att inom tre år vara den ledande e-handelsplattformen i Norden och etablerade på en till två ytterligare europeiska marknader. Genomförandet är villkorat av årsstämmans godkännande.

För mer information om emissionen se https://litium.se/investor-relations och https://pepins.com/companies/litium.

Mikael Lindblom, ny större ägare i Litium samt en av grundarna till det framgångsrika molnbolaget Medius, föreslås som ny styrelseledamot i Litium.

VD har ordet

Vi har inlett året starkt och vår positiva trend visar inga tecken på avmattning. Omsättningen ökade första kvartalet med 27 % jämfört med motsvarande period 2017, en mycket övertygande utveckling då första kvartalet säsongsmässigt brukar vara lite lugnare. Samtidigt växte den repetitiva intäktsbasen, Annual Recurring Revenue (ARR), med 36 % jämfört med första kvartalet 2017 och 8,5 % i kvartalet (årstakt 34 %), vilket motsvarar den näst största ökningen av ARR i absoluta tal någonsin.

Den stora nyheten i första kvartalet är våra planer på att ytterligare öka takten i bolagets utveckling och ta Litium till nästa nivå. Under perioden beslutade styrelsen att genomföra en nyemission om totalt 32,5 MSEK, varav miniminivån om 26,5 MSEK redan är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier.

Jag är mycket glad och stolt över förtroendet vi fått från Aktia Asset Management och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg som i och med emissionen blir nya storägare i Litium. Det är också glädjande att större befintliga ägare visar tilltro till bolagets planer genom lämnade teckningsförbindelser. Hela Litium-teamet känner stor ödmjukhet inför möjligheten att genomföra denna tillväxtresa.

Bakgrunden till att vi nu accelererar våra satsningar är den stora tillväxtpotential vi ser med en internationell målmarknad som väntas växa kraftigt, rätt team i bolaget, ett bevisat framgångsrikt erbjudande och ett starkt momentum i verksamheten. Jag är övertygad om att en offensiv strategi skapar det största långsiktiga värdet för bolaget och aktieägarna.

Planen är att i första hand öka takten i Sverige och övriga Norden, i andra hand etablera Litium på nya marknader. I och med detta går Litium från att vara en svensk aktör med nordiska ambitioner till en nordisk aktör med europeiska ambitioner. Målsättningen är att inom tre år vara den ledande e-handelsplattformen i Norden och etablerade på en till två ytterligare europeiska marknader.

I början av året genomförde vi en seminarieturné runt Sverige med den andra utgåvan av vår undersökning "Svensk B2B-handel 2017". Det finns ett enormt behov av kunskap i ämnet både hos företag, kunder och partners och bemötandet var fantastiskt. Detta befäster vår position som den ledande plattformen och kunskapsnavet inom digital B2B-handel, en marknad som enligt analytiker beräknas omsätta dubbelt så mycket och växa snabbare, än den mot konsument.

Under kvartalet släppte vi en viktig ny version av plattformen med bland annat GDPR-stöd och redan i början på hösten kommer årets stora lansering. Litium 7 kommer att bli Litiums flaggskepp med mängder av nyheter och ny teknik och ge oss en unik styrka inom samtliga våra kärnområden; e-handel, PIM och digital marknadsföring.

Vi ser nu med tillförsikt fram emot nästa del av vår resa, att gå till nya marknader med ett starkt team, ett bevisat framgångsrikt erbjudande som är internationellt förberett och en mycket stark marknadsposition.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari-juni 2018 lämnas den 29 augusti 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se 

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/