Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Delårsrapport januari-juni 2022

08:30 / 16 August 2022 GARO Press release

Stark utveckling inom Electrification medan E-mobility hämmats av komponentbrist

APRIL - JUNI 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 350,2 MSEK (341,2).
 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent (43).
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,6 MSEK (55,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (16,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (42,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,67 SEK (0,85).
JANUARI - JUNI 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 731,8 MSEK (631,8).
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent (30).
 • Rörelseresultatet uppgick till 106,4 MSEK (101,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,5 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 87,1 MSEK (80,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,74 SEK (1,62).
HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • Ramavtal tecknat med global fordonstillverkare avseende laddinfrastruktur för den europeiska marknaden.
 • Begränsad tillgång på elektronikkomponenter har påverkat produktionstakten inom
GARO E-mobility under andra kvartalet, vilket resulterat i en kraftigt ökad orderbok.
 • Komponent- och materialförsörjningen för andra halvåret ser bättre ut för
GARO E-mobility och affärsområdet förväntar sig därför att återigen visa tillväxt jämfört med samma period föregående år.
 • Stark försäljningsutveckling i UK och GARO expanderar verksamheten till nya större lokaler i Birmingham.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 08.30.

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/