Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: GARO utökar verksamheten i Storbritannien för att möta den ökade efterfrågan

09:00 / 15 June 2022 GARO Press release

GARO fortsätter sin satsning och utökar verksamheten i Storbritannien för att möta den ökade efterfrågan på den brittiska marknaden, främst inom affärsområdet GARO E-mobility. Satsningen innebär att GARO flyttar till lokaler i det nya industri- och näringscentret Urban Express park. En strategiskt belägen plats med goda förbindelser till både stadskärnan och närliggande områden i Birmingham. Med närheten till Birmingham skapas en effektivare logistikantering på marknaden.

"Antalet elbilar i Storbritannien ökade under 2021 med 73% och med nya lagkrav som kräver utbyggnation av laddinfrastrukturen förväntas  efterfrågan på säker elbilsladdning fortsatt att stadigt öka. Med goda tillväxtmöjligheter inom båda våra affärsområden, GARO E-mobility och GARO Electrification satsar vi därför genom att hyra nya lokaler, strategiskt placerade med närheten till Birmigham City." säger Patrik Andersson, CEO GARO Group.

Paul Fox, Managing Director för GARO Electric Ltd är glad över vad den nya satsningen kommer att innebära för utvecklingen på den brittiska marknaden. "De nya lokalerna kommer att ge oss möjligheter till en betydande tillväxt inom organisationen och stärker vårt engagemang ytterligare. Den nya placeringen av kontors- och utbildningslokalerna skapar möjligheter att utvidga vårt kundfokus med framförallt fler utbildningar närmare kunden" kommenterar Paul.

GARO Electric Ltd kommer flyttar in i de nya lokalerna under tredje kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Paul Fox, Managing Director: +353 86 259 6493

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/