Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Delårsrapport januari-mars 2022

14:00 / 11 May 2022 GARO Press release

Tillväxt och komponentbrist
 

JANUARI - MARS 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 381,6 MSEK (290,6).
 • Nettoomsättningen ökade med 31 procent (17).
 • Rörelseresultatet uppgick till 66,8 MSEK (45,9).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (15,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 53,7 MSEK (38,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,07 SEK (0,76).
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Från och med 1 januari 2022 redovisas verksamheten indelad i affärsområdena GARO Electrification och GARO E-mobility.
 • Beslut att investera i en ny produktions- och logistikanläggning i Polen med byggstart under andra kvartalet 2022.
 • Verksamheten i Sverige förbereds för ytterligare expansion genom hyrda lokaler i Hillerstorp.
 • Situationen kring materialförsörjning förvärrades mot slutet av kvartalet, främst inom affärsområdet GARO E-mobility.
HÄNDELSER EFTER KVARTALET
 • Ramavtal tecknat med global fordonstillverkare avseende laddinfrastruktur för den europeiska marknaden.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 14.00.
GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/