Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Rättelse av pressmeddelande rörande Presentation av bokslutskommuniké 2021

13:45 / 16 February 2022 GARO Press release

I samband med att GARO idag kl 08.30 pressmeddelande vår kommande presentation av bokslutskommunikén för 2021, angavs det i sidfoten att helårsomsättningen för GARO 2021 uppgick till 1 296 MSEK.  GARO bekräftar härmed att omsättningen för 2021 uppgick till 1 296 MSEK. I övrigt presenteras bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och helåret 2021 som planerat den 23 februari kl 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Claesson, Finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50 
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 13.45.
 

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2021 uppgick till 1 296 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/