Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: GARO investerar i ny produktions- och logistikanläggning i Polen för väsentligt utökad kapacitet inom affärsområdet GARO E-mobility

11:00 / 27 January 2022 GARO Press release

Styrelsen för GARO AB har tagit beslut om en investering i ny produktions- och logistikanläggning i Szczecin, i nära anslutning till den befintliga anläggningen. Den nya anläggningens yta kommer att uppgå till cirka 15 000 kvm och möjliggör en betydande kapacitetsökning inom framför allt affärsområdet GARO E-mobility men även inom affärsområdet GARO Electrification. Planerad projektstart är under andra kvartalet 2022 och anläggningen beräknas vara färdigställd till sommaren 2023. Befintlig anläggning har tillräcklig produktionskapacitet tills den nya anläggningen är i drift. Total investeringsbudget uppgår till cirka 85 miljoner kronor. 

Patrik Andersson, CEO på GARO kommenterar: "Vi ser en kraftig tillväxt inom framför allt E-mobility. Szczecin i Polen är strategiskt beläget för den snabbt växande europeiska marknaden, i tillägg till GAROs huvudmarknader i Norden. Investeringen kommer att ge en väsentlig kapacitetshöjning samtidigt som aspekter kring miljö och hållbarhet tillvaratas. Vi avser samtidigt att fortsätta investera i GAROs existerande produktionsenheter i Sverige som har en hög grad av effektivitet."  

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/