Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Ny segmentsindelning och förändringar i koncernledningen

09:00 / 2 December 2021 GARO Press release

Styrelsen för GARO AB har fattat beslut om en ny segmentsindelning för ökat fokus och tydlighet. Från och med den 1 januari 2022 kommer affärsområdena GARO Electrification och GARO E-mobility att ersätta dagens affärsområden GARO Sweden och GARO International. Första rapporteringen med de nya affärsområdena blir i samband med första kvartalet 2022. 

VD och koncernchef Patrik Andersson kommer att vara Affärsområdeschef för GARO Electrification, vilket innehåller produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el. Affärsområdeschef för GARO E-mobility kommer att vara Niklas Rönnäng som tillträder sin tjänst den 3 januari 2022. 

Till följd av den nya segmentsindelningen genomför GARO förändringar i koncernledningen, som från och med 1 januari 2022 kommer att bestå av följande personer: 
  •     Patrik Andersson, VD och koncernchef
  •     Helena Claesson, Finansdirektör
  •     Daniel Emilsson, Teknisk chef
  •     Håkan Davidsson, Inköps och logistikdirektör
  •     Niklas Rönnäng, Affärsområdeschef E-mobility (ny). 

Jan Larsgaard, VD för GARO A/S i Norge och Joe Ree, VD för GARO Electric Irl Ltd på Irland utgår från koncernledningen men fortsätter sina respektive tjänster som landschef.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: 076 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: 070 676 07 50
 

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 450 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/