Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Valberedning inför årsstämman 2022 utsedd

12:00 / 15 October 2021 GARO Press release

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2018 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2022 lämna förslag till: 

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

De tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen. 

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av: 
  • Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson 
  • Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB 
  • Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur fonder 
  • Rickard Blomqvist, i egenskap av styrelseordförande i GARO AB 

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till valberedningen@garo.se.För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 23 mars 2022, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 11 maj 2022. 

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:                
Lars Kongstad, telefon +46 (0)40-698 58 41

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 450 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/