Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Förändrat förslag till utdelning

15:00 / 6 April 2020 GARO Press release

Styrelsen för GARO AB (publ) har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 4,20 SEK per aktie. Beslutet har fattats trots att GAROs finansiella ställning är stark, med en hög soliditet, låg nettoskuld samt en god likviditet. Beslutet signalerar ingen förändring i bolagets långsiktiga utdelningspolicy.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder i omvärldsförutsättningarna till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19. Som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka Coronapandemins konsekvenser väljer styrelsen att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Årsstämman äger rum tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. 

Koncernen omsatte 2019 1008,1 MSEK och har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/