Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

15:11 / 18 December 2020 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Ordinary Shares
Innehavare Stefan Jonsson Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 505 085
Antal rösträtter 505 085
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-12-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 485 085
 - direkt innehavda rösträtter 485 085
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,85085 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,85085 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,85085 % 485 085
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,85085 % 485 085
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 485 085
 - andel av rösträtter 4,85085 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/