Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Styrelsens ordförande Stefan Jonsson avböjer omval vid årsstämman 2021

07:30 / 20 November 2020 GARO Press release

Stefan Jonsson, styrelseordförande i GARO AB (publ), har meddelat valberedningen att han avböjer omval vid bolagets årsstämma i maj 2021.

"Till årsstämman 2021 är det rätt tid för mig och GARO att jag lämnar över stafettpinnen. Det har varit fantastiska år som koncernchef och VD för GARO och snart tre år som styrelseordförande. Bolaget står på en stabil grund, med en gedigen och kompetent styrelse, innovativa produkte,r samt med en stark organisation med lång erfarenhet. Självklart kommer jag både med glädje och full kraft fullfölja uppdraget som styrelseordförande fram till årsstämman 2021", kommenterar Stefan Jonsson.

Valberedningen arbetar vidare enligt sin normala process med valberedningsarbetet inför årsstämman 2021 och kommer presentera sitt förslag senast i samband med kallelsen till årsstämman.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, styrelsens ordförande: + (http://tel:+46 (0)70 588 66 73)46 (0)70-588 66 73 (http://tel:+46 (0)70 588 66 73)
Lars Kongstad, valberedningens ordförande: +46 (0)40-698 58 41 (http://tel:+46 (0)40 698 58 41)

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. 

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/