Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Valberedning inför årsstämman 2021 utsedd

15:30 / 22 October 2020 GARO Press release

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 4 maj 2017 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2021 lämna förslag till: 

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

De tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen. 

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av: 
  • Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson 

  • Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB 

  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Investment Funds 
  • Stefan Jonsson, i egenskap av styrelseordförande i GARO AB 

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till valberedningen@garo.se.För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 17 mars 2021, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 5 maj 2021. 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-mobility. Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap. Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/