Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

10:52 / 5 October 2020 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 144 859
Antal rösträtter 1 144 859
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-10-02
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 988 320
 - direkt innehavda rösträtter 988 320
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,8832 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,8832 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,8832 % 988 320
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,8832 % 988 320
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 688 025
 - innehav upphör för Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund
 - antal rösträtter 72 280
 - innehav upphör för Nordea Innovation Stars Fund
 - antal rösträtter 13 541
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 14 471
 - innehav upphör för Nordea Smabolagsfond Sverige
 - antal rösträtter 200 003
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 988 320
 - andel av rösträtter 9,8832 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Kroner
 - telefon 004555472411
 - mejl amreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/