Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Garo: Bokslutskommuniké januari - december 2018

07:30 / 19 February 2019 GARO Press release

Bra avslutning på ett år med stark tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Fjärde kvartalet 2018
 • Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 268,4 (238,3).
 • Rörelseresultatet ökade med 21% till MSEK 37,5 (31,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,0% (13,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 25,5 (26,0).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,55 (2,60).
 • Soliditeten uppgick till 52,4% (47,3).
Helåret 2018
 • Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 902,3 (796,0)
 • Rörelseresultatet ökade med 16% till MSEK 113,8 (98,1)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,6% (12,3)  
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 82,7 (85,6)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 8,27 (8,56)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på SEK 4,00 (4,00) per aktie
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Styrelsen i GARO AB har beslutat att avsluta Carl-Johan Dalins anställning som verkställande direktör i enlighet med pressmeddelande den 18 februari. Patrik Andersson, för närvarande försäljnings- och marknadsdirektör, tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående.  
 • Helena Claesson tillträdde tjänsten som CFO för GARO AB den 1 januari 2019.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, styrelseordförande: 070 588 66 73
Helena Claesson, finansdirektör: 070 6760750
Malin Rylander Thordén, IR chef: 076 894 95 96

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 07.30.
 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har 402 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/