Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

16:46 / 9 October 2019 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-10-04
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 038 265
 - direkt innehavda rösträtter 1 022 775
 - indirekt innehavda rösträtter 15 490
Andel
 - aktier 10,38265 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,22775 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,1549 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,38265 % 1 038 265
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,38265 % 1 038 265
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 15 490
 - andel av rösträtter 0,1549 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 038 265
 - andel av rösträtter 10,38265 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Kroner
 - telefon +45 55 472 411
 - mejl amreporting@nordea.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/