Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2018 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till ...

08:00 / 11 Oct GARO Press release

Stark utveckling inom Ladd

Delårsrapport april - juni 2018
Nettoomsättningen ökade med 12% till MSEK 214,2 (192,0).
Rörelseresultatet ökade med 1% till MSEK ...

07:30 / 24 Aug GARO Press release

Ny CFO utsedd för GARO

Helena Claesson har utsetts till ny CFO för GARO AB och kommer att ingå i koncernledningen. Helena kommer närmast från Sensys Gatso Sweden AB där ...

08:00 / 23 Aug GARO Press release

GARO levererar laddstolpar till Falu kommun

Falu kommun har i ett anbudsförfarande avseende upphandling av laddstolpar valt att ingå avtal med Rexel Sverige AB avseende leverans av GAROs lad...

13:00 / 5 Jun GARO Press release

GAROs årsredovisning för 2017

GAROs årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under
http://corporate.garo.se/investor-relations/rapporter-and-pre...

12:00 / 26 Mar GARO Press release

ÅRSSTÄMMA I GARO AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i GARO Aktiebolag kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 klockan 17.00 på Gnosjöandans Kunskapscenter, Fritidsvägen 4 i ...

08:00 / 26 Mar GARO Press release

Stark tillväxt och förbättrat resultat

Fjärde kvartalet 2017
Nettoomsättningen ökade med 19% till MSEK 238,3 (200,9)
Rörelseresultatet ökade med 2% till MSEK 30,9 (30,3)
...

07:30 / 21 Feb GARO Press release

Ny landschef för GARO i Finland

Patrick Karlsson har utnämnts till ny VD för GAROs verksamhet i Finland. Han kommer att efterträda Kalervo Ulander som går i pension under 2018. P...

13:00 / 19 Feb GARO Press release