Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

11:10 / 24 July 2017 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Aktie
Innehavare Jerzy Petersson
 
Före transaktionen
Antal aktier 886 925
Antal rösträtter 886 925
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Gåva
Datum 2017-07-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 58 117
 - direkt innehavda rösträtter 58 117
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,58 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,58 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,58 % 58 117
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,58 % 58 117
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jerzy Petersson
 - telefon 0705392036
 - mejl jerzy.petersson@gmail.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/