Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GAROs årsredovisning för 2016

11:00 / 3 April 2017 GARO Press release

GAROs årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://corporate.garo.se/investor-relations/rapporter-and-presentationer

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252630
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0705-165998

      
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 11.00.

        
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 311 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen"

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/