Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

God tillväxt och starkt rörelseresultat - expansionen fortsätter 2017

07:30 / 22 February 2017 GARO Press release

Fjärde kvartalet 2016
 • Nettoomsättningen ökade med 20% till MSEK 200,9 (167,4)
 • Rörelseresultatet ökade med 85% till MSEK 30,3 (16,4)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,1% (9,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 21,7 (11,0)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,17 (1,10)
Helåret 2016
 • Nettoomsättningen ökade med 19% till MSEK 657,8 (554,1)
 • Justerat rörelseresultat* ökade med 38% till MSEK 86,4 (62,4)
 • Justerad rörelsemarginal* uppgick till 13,1% (11,3)
 • Justerat resultat efter skatt* uppgick till MSEK 66,8 (45,8)
 • Justerat resultat per aktie* uppgick till SEK 6,68 (4,58)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 5,70 (4,58)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på SEK 2,85 per aktie

VD och koncernchef Stefan Jonsson:
2016 blev på flera sätt ett mycket bra år för GARO. Bolaget utvecklades väl inom alla produktområden med en stark ökning av omsättning och resultat. Nettoomsättningen under året ökade med 19 procent till MSEK 657,8 (554,1) med en stark avslutning på året. Tillväxten var god i GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Rörelseresultatet för helåret (justerat för kostnader av engångskaraktär) ökade med 38% procent och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 13,1% (11,3). Den goda resultatutvecklingen och kassaflödet under senare år har också medfört att bolaget har en god likviditet och stark finansiell ställning. Mot bakgrund av det har styrelsen rekommenderat årsstämman att besluta om en utdelning om SEK 2,85 per aktie.
Sammantaget fortsätter vi att stärka vår position i en växande marknad. Expansionen fortsätter under 2017.
Gnosjö 22 februari 2017
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630 
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 07.30.
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 274 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen". 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/