Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO förvärvar Emedius AB

08:30 / 28 February 2017 GARO Press release

GARO Montage AB, ett bolag i GARO koncernen, har den 28 februari 2017 förvärvat Emedius AB. Emedius marknadsför och tillverkar normcentraler, fördelningscentraler samt ställverk under eget varumärke.

Bolagets omsättning uppgick 2016 till MSEK 71,5 med ett rörelseresultat på MSEK 6,3. Emedius har 36 anställda och är beläget i Gnosjö. Köpeskillingen för Emedius AB uppgår till MSEK 31.

Verksamheten bedrivs i en förhyrd fastighet som i samband med förvärvet överlåtits till GARO AB (publ) för en köpeskilling om MSEK 9,5.  

Stefan Jonsson, VD på GARO kommenterar: "Vi tror på en ökad efterfrågan av kompletta och kundanpassade lösningar. Genom förvärvet av Emedius stärker vi vår ställning på den svenska marknaden och kan utöka vårt erbjudande till våra kunder. Bostadsbyggandet i Sverige kommer att kräva större kapacitet de kommande åren."

     
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0705-165998
Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252630 

    
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.30.

    
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 274 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.
Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/