Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO förvärvar WEB-EL Försäljning AB

08:30 / 27 October 2017 GARO Press release

GARO har den 27 oktober 2017 förvärvat WEB-EL Försäljning AB ("WEB-EL"). WEB-EL utvecklar och säljer system och elektronikkomponenter för styrning av eluttag för laddstationer, motorvärmare, camping och marinor.

WEB-Els omsättning uppgick under räkenskapsåret 2016-07-01 till 2017-06-30 till MSEK 7,5 med ett rörelseresultat på MSEK 3,0. Bolagets verksamhet startades 2004 i Luleå och bolagets grundare kommer att kvarstå i verksamheten efter övertagandet.

Köpeskillingen uppgår till MSEK 17,7 på skuldfri basis, vilket inkluderar en tilläggsköpesskilling om max MSEK 2,9 som betalas vid måluppfyllnad under de närmaste tre åren.

GARO har under ett flertal år haft ett nära utvecklingssamarbete med WEB-EL avseende elektronikprodukter och styrningar. Bolaget har dessutom tillsammans med GARO utvecklat en servertjänst som möjliggör uppkoppling, debitering av elförbrukning och övervakning av GAROs produkter via internet. Detta system används idag huvudsakligen på bilmotorvärmare och campingprodukter.

Carl-Johan Dalin, VD på GARO kommenterar: "GARO är marknadsledare inom laddstationer, motorvärmare samt elförsörjningsprodukter inom camping och marinor. Genom detta strategiska förvärv skaffar vi oss en bred kompetens för vidareutveckling av kundanpassade tjänster som i allt högre utsträckning efterfrågas av våra kunder. Detta är en satsning för en digitaliserad framtid. Vi är mycket glada över att bolagets personal kommer att arbeta för GARO under kommande år för att leda utvecklingen av dessa produkter och tjänster tillsammans med övriga kollegor på GAROs utvecklingsavdelning"

Jörgen Forsberg, VD på WEB-EL kommenterar: "Efter 14 års samarbete med GAROs utvecklingsavdelning så är detta förvärv ett steg för ett fortsatt och ännu djupare samarbete inom tjänste- och produktutveckling. Utöver vår elektronikutveckling för nya produkter så kommer våra uppkopplade molntjänster att vidareutvecklas för GAROs produkter med nya spännande och smarta lösningar där fokus ligger på enkelhet och funktion."

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 0703-610 095
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0705-165 998
Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252 630 

 
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.30.  

 
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 330 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/