Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO levererar laddstolpar till Swedavia

08:00 / 16 January 2017 GARO Press release

Swedavia har i ett anbudsförfarande avseende upphandling av laddstolpar valt att ingå avtal med Rexel Sverige AB om leverans av laddstolpar. Avtalet innebär att Swedavia under den närmaste treårsperioden kommer att investera i totalt 500 - 600 laddare från GARO. Laddarna, som är av typ LS4  är GAROs nylanserade laddstolpe som kan kommunicera via molntjänster som utför betallösningar och driftövervakning.

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska svenska flygplatser, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Hållbar utveckling och en minskning av sitt eget miljöavtryck är ett viktigt fokusområde för bolaget.
Rexel Sverige är en del av en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 38 länder.
GARO har en stark ställning inom området fordonsladdning och har ett komplett sortiment inom snabbladning, semi-snabbladdning och hemmaladdning, vilket gör GARO unik som leverantör. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i Sverige i oförminskad takt och följer kommersialiseringen av laddbara fordon och de beslut som påskyndar dess tillväxt mot en fossilfri fordonsflotta. Under hösten påbörjade GARO planenligt leveranserna av en ny generation semisnabba laddare, LS4 med en positiv respons.
Kent Arvidsson på Swedavia kommenterar: "I takt med att antalet elfordon ökar kommer behovet av laddstationer att öka. I dagsläget har vi ca120 laddplatser på Swedavias flygplatser och har i plan att öka antalet med 500-600 laddplatser fram till år 2020. Vi investerar nu kraftigt och har valt Rexel och GAROs laddstationer som uppfyller Swedavias krav och kommande EU-standard"
Stefan Jonsson, VD på GARO kommenterar: "Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att leverera vår nya generation laddare till Swedavia. Vi är övertygade om att bolagets privat- och affärsresenärer kommer att uppskatta den utökade service som möjliggörs av den kraftiga utbyggnaden av laddstationer på Swedavias flygplatser."
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Patrik Andersson, försäljningsdirektör: 076-148 44 44
Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252630

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka MSEK 600 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.
Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/