Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

09:58 / 2 January 2017 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Aktie
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 520 042
Antal rösträtter 520 042
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-12-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 434 916
 - direkt innehavda rösträtter 434 916
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,35 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,35 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,35 % 434 916
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,35 % 434 916
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lina Nilsson
 - telefon 08-56225239
 - mejl lina.nilsson@lannebofonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/