Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Invigning av GAROs utbyggda fabrik i Polen

Torsdagen den 16 november sker invigningen av GAROs utbyggda fabrik i Szczecin, Polen. Anläggning om ca 7 500 kvadratmeter blev klar i september o...

09:00 / 16 Nov GARO Press release

Stark tillväxt och ökade satsningar

Pressmeddelande
(delårsrapport tredje kvartalet, juli - september 2017 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)Nettoomsättningen ök...

07:30 / 31 Oct GARO Press release

GARO förvärvar WEB-EL Försäljning AB

GARO har den 27 oktober 2017 förvärvat WEB-EL Försäljning AB ("WEB-EL"). WEB-EL utvecklar och säljer system och elektronikkomponenter för styrning...

08:30 / 27 Oct GARO Press release

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 UTSEDD

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 4 maj 2017 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till ...

15:30 / 23 Oct GARO Press release

Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2017

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 4 maj 2017 fattades följande beslut
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Pålsson (ordföra...

19:30 / 4 May GARO Press release

Ny VD och koncernchef för GARO

Carl-Johan Dalin har utsetts till ny VD och koncernchef för GARO AB att efterträda Stefan Jonsson som efter många år i bolaget går i pension under...

17:00 / 4 May GARO Press release

GAROs årsredovisning för 2016

GAROs årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://corporate.garo.se/investor-relations/rapporter-and-presentation...

11:00 / 3 Apr GARO Press release

ÅRSSTÄMMA I GARO AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i GARO Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 17.00 på Gnosjöandans Kunskapscenter, Fritidsvägen 4 i...

07:30 / 3 Apr GARO Press release

GARO förvärvar Emedius AB

GARO Montage AB, ett bolag i GARO koncernen, har den 28 februari 2017 förvärvat Emedius AB. Emedius marknadsför och tillverkar normcentraler, förd...

08:30 / 28 Feb GARO Press release

GARO levererar laddstolpar till Swedavia

Swedavia har i ett anbudsförfarande avseende upphandling av laddstolpar valt att ingå avtal med Rexel Sverige AB om leverans av laddstolpar. Avtal...

08:00 / 16 Jan GARO Press release