Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO utökar produktionskapaciteten och investerar i Polen

07:45 / 7 September 2016 GARO Press release

GARO har fattat beslut om att investera MSEK 18,5 i en fabriksutbyggnad i den polska verksamheten. De nya fabrikslokalerna beräknas vara färdiga i september 2017 och kommer att leda till mer än en fördubbling av fabriksytan. Fabriken i Polen tillsammans med den svenska produktionsenheten i Gnosjö försörjer hela koncernen med elinstallations- och laddprodukter.

Stefan Jonsson, VD på GARO kommenterar: "Vi startade produktion i Polen 1997 och är nöjda med hur verksamheten har utvecklats. Genom denna investering tar vi ytterligare ett steg för att öka produktionskapaciteten, öka flexibiliteten och förbättra lönsamheten".  

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD GARO
Telefon: 0370 33 28 02
E-post: stefan.jonsson@garo.se 

Lars Kvarnsund, finansdirektör GARO
Telefon: 0370 33 28 03
E-post: lars.kvarnsund@garo.se 

Patrik Linzenbold, IR chef GARO
Telefon: 0708-252630
E-post: patrik.linzenbold@garo.se 

   
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl. 07.45.

  
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka 600 Mkr och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/