Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Avgörande i Förvaltningsrätten avseende GAROs inkomsttaxering för 2011

14:00 / 2 May 2016 GARO Press release

Förvaltningsrätten har meddelat dom som bekräftar Skatteverkets omprövning av bolagets inkomsttaxering för 2011. Skatteverket gjorde en omprövning med anledning av bolagets ägande i det numera avregistrerade kommanditbolaget JB Art KB. GAROs beskattningsunderlag höjs därmed med MSEK 23,1 vilket medför en ökad skatt på MSEK 6,1. Skatteverkets yrkande om påfört skattetillägg om MSEK 0,2 avslås.

GARO gjorde 2014 en avsättning motsvarande den tillkommande skatten i bolagets räkenskaper. Med hänsyn till avsättningen har domen inga effekter på bolagets resultat eller lönsamhet. Bolaget kommer inte att överklaga Förvaltningsrättens dom.

         
För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD GARO
Telefon: 0370 33 28 02
E-post: stefan.jonsson@garo.se

Lars Kvarnsund, finansdirektör GARO
Telefon: 0370 33 28 03
E-post: lars.kvarnsund@garo.se

Patrik Linzenbold, IR-chef GARO
Telefon: 0708 25 26 30
E-post: patrik.linzenbold@garo.se

        
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka 550 Mkr och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.
Affärsidén är att "med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/