Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

16:00 / 18 March 2016 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Aktier
Innehavare Lars Svensson
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 079 550
Antal rösträtter 7 079 550
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-03-18
Gränsvärde för antal aktier 50 %
Gränsvärde för rösträtter 50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 247 730
 - direkt innehavda rösträtter 4 247 730
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 42,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 42,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 42,5 % 4 247 730
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 42,5 % 4 247 730
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 247 730
 - andel av rösträtter 42,5 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Svensson
 - telefon 0370-91578
 - mejl lars.svensson@garo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/