Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

15:58 / 18 March 2016 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Aktier
Innehavare Stefan Jonsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 160 800
Antal rösträtter 1 160 800
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-03-18
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 696 480
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 696 480
Andel
 - aktier 11,6 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 7 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7 % 696 480
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7 % 696 480
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Stenfan Jonsson Invest AB
 - antal rösträtter 696 480
 - andel av rösträtter 7 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 696 480
 - andel av rösträtter 7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Stefan Jonsson
 - telefon 0370332802
 - mejl stefan.jonsson@garo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/