Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Fortsatt god tillväxt och förbättrat rörelseresultat

07:30 / 15 November 2016 GARO Press release

  •  Nettoomsättningen ökade med 9% till MSEK 148,2 (136,2)
  •  Rörelseresultatet ökade med 9% till MSEK 22,3 (20,5)
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 15,0% (15,1)
  •  Resultat efter skatt uppgick till MSEK 17,6 (16,0)
  •  Resultat per aktie uppgick till SEK 1,76 (1,60)

VD och koncernchef Stefan Jonsson:

GARO fortsätter att utvecklas bra. Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat ökade med 9% under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år, med en stabil rörelsemarginal på 15,0%. Försäljningsutvecklingen i Sverige var stark medan tillväxten i Övriga marknader var som väntat svagare på grund av exceptionellt hög försäljning under det tredje kvartalet 2015.

I GARO Sverige ökade nettoomsättningen med 14% med en fortsatt stark utveckling inom Installationsprodukter och Projekt där vi sammantaget växer snabbare än den underliggande marknaden för elinstallationsprodukter. Byggmarknaden i Sverige är fortsatt stark och bedöms vara så de närmaste åren som en följd av det uppdämda behovet av nya lägenheter och småhus. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i Sverige i oförminskad takt. Som marknadsledande aktör kapitaliserar vi på detta och ser en mycket stark tillväxt inom produktområde Ladd.

I GARO Övriga marknader ökade nettoomsättningen med 1% med en god utveckling inom byggrelaterade produkter framför allt i Irland och Norge. Försäljningen av laddprodukter minskade dock på grund av en exceptionellt stark jämförelseperiod i Norge.

Jag vill avsluta med att konstatera att GARO stärker sin marknadsledande position i en marknad som växer och vi ser fram emot en stark avslutning på 2016. 

Gnosjö 15 november 2016

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630 

 
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka MSEK 600 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/