Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Freemelt

Freemelt

Kommersiellt genombrott för Freemelt i Nordamerika – första industrimaskinen eMELT såld till ledande universitet

11:15 / 18 April 2024 Freemelt Press release

Freemelt erhåller en första order på industrimaskinen eMELT-iD från Nordamerika. Kunden är ett ledande amerikanskt universitet och avser använda eMELT i syfte att accelerera utvecklingen av 3D-printing som tillverkningsmetod för serietillverkning av industriella applikationer i metall. Det totala ordervärdet är cirka 6.6MSEK med förväntad leverans i Q2 2024.

Kunden, ett av de mest framstående amerikanska universiteten är drivande inom utveckling och industrialisering av innovativa 3D-print teknologier för industriell serietillverkning av komponenter i metall för krävande industriella applikationer.
 
Freemelts VD Daniel Gidlund kommenterar: 
"Vi har stärkt vår amerikanska organisation och intensifierat försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, vilket vi nu ser resultat ifrån. Denna order representerar ett betydande genombrott och är en kritisk milstolpe i vår kommersiella resa, då våra universitetskunder utgör grunden för vår industriella expansion i Nordamerika.
Tillsammans med våra kunder tar vi ytterligare ett viktigt steg mot att etablera eMELT och E-PBF (Electron Powder Bed Fusion) som en ledande teknik för innovativ och effektiv serietillverkning av industriella applikationer."

Freemelt har en etablerad samt växande kundbas för forskningsmaskinen Freemelt ONE i Nordamerika med åtta maskiner installerade vid ledande amerikanska universitet och forskningsinstitut. Denna eMELT-iD order är den första industriella maskinen från Freemelt på den amerikanska marknaden och avser applikations- och produktutveckling för att möjliggöra serietillverkning av applikationer med stor volymefterfrågan inom den amerikanska industrin.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/