Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Ledningsförändringar och ny VD i Goodbye Kansas Group

08:00 / 21 September 2022 Goodbye Kansas Group Press release

I syfte att öka takten i den beslutade renodlingen samt för att driva företagets fortsatta strategiska utveckling har styrelsen i Goodbye Kansas Group AB (publ) utsett bolagets CFO Stefan Danieli till ny VD. Markus Manninen som är chef för dotterbolaget Goodbye Kansas Studios inträder som vice VD i koncernen. Förändringarna träder ikraft med omedelbar verkan.

”Stefan Danieli har sedan han i somras tillträdde som CFO bevisat att han har de egenskaper som krävs för att axla VD-rollen och med kraft driva vårt strategiska strukturarbete med ett positivt momentum. Genom utnämnandet av Markus Manninen, som på kort tid navigerat studioverksamheten mot lönsamhet, till vice VD, skapar vi förutsättningar för ett ledarskap i Goodbye Kansas Group som kan driva det fortsatta arbetet med fokus på lönsam tillväxt,” kommenterar Per Anders Wärn, styrelseordförande i Goodbye Kansas Group.
 
Genom förändringarna kommer den nya ledningsgruppen att bestå av Stefan Danieli som VD och koncernchef, Markus Manninen, vice VD, Filip Grufman, chef Affärsområde Games & Apps samt Anders Koch, t f CFO och Karin Wintle, CPO.
Peter Levin kvarstår i bolaget och övergår till en ny roll som Chief Strategy Officer, och kommer att rapportera direkt till bolagets VD.
 
”Goodbye Kansas Group har lyckats ta sig igenom stora utmaningar och nu kommit igen med en positiv utveckling i bland annat studioverksamheten. Tillsammans med ledningsgruppen kommer jag arbeta med att vidareutveckla vårt affärsfokus, baserat på ett accelererat lönsamhetstänk för ett långsiktigt värdeskapande. Jag vill tacka för förtroendet och ser fram emot fortsatt gott samarbete med Peter Levin, med styrelsen och den nya ledningsgruppen,” kommenterar Stefan Danieli.
Stefan Danieli tillträdde som bolagets CFO i augusti 2022. Peter Levin grundade Goodbye Kansas Studio 2014 och har varit bolagets VD sedan 2021.
 
”Jag vill å styrelsens vägnar varmt tacka Peter Levin för hans insatser som VD, samtidigt som jag gläds åt att vi behåller Peter för att använda hans stora branscherfarenhet och starka nätverk till att lägga all sin kraft på strategisk utveckling i ett antal projekt där vi ser en betydande potential samt långsiktigt värdeskapande,” kommenterar Per Anders Wärn.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, VD Goodbye Kansas Group
E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com
Tel: +46 701 981049
 
Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.
Bolaget har Wildeco som Certified Adviser, Kungsgatan 6, Stockholm, email: info@wildeco.se, tel. + 46 8 545 271 00.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/