Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group ingår uppgörelse om tvångsinlösen i Goodbye Kansas Holding AB

08:30 / 17 January 2022 Goodbye Kansas Group Press release

Goodbye Kansas Group AB (publ) har ingått en uppgörelse med minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Goodbye Kansas Holding AB som innebär att utestående aktier löses in mot en kontant ersättning.

I april 2020 lade dåvarande Bublar Group AB (publ) ett bud på Goodbye Kansas Holding AB, varvid ägare till 96,64% av aktierna och rösterna accepterade erbjudandet. Sedan dess har Bublar Group AB (publ) namnändrats till Goodbye Kansas Group AB (publ).

I augusti 2020 beslutade styrelsen i Bublar Group AB (publ) att påkalla inlösenförfarande, via skiljedom, av samtliga minoritetsaktieägares aktier. En god man har utsetts till att förhandla för minoritetsaktieägarna.

Skiljedomsprocessen har nu resulterat i en uppgörelse mellan Goodbye Kansas Group AB (publ) och minoritetsaktieägarna innebärande att utestående aktier, motsvarande 3,36% av totala antalet aktier, löses in till ett kontant belopp. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com
Tel: +46 (0) 73 041 63 93
 
Goodbye Kansas Group 
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.
Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.
 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/