Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB

11:30 / 20 December 2021 Goodbye Kansas Group Press release

Goodbye Kansas Group AB (publ) (”Goodbye Kansas Group” eller ”Bolaget”) har hållit en extra bolagsstämma den 17 december 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi genomfördes extra bolagsstämman genom obligatorisk förhandsröstning. Utfallet av poströstningen har nu blivit slutgiltigt sammanställt och samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelsen.

Beslut gällande transaktioner med närstående personer
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna följande närståendetransaktioner:

  1. Bolaget har med styrelseordförande Per-Anders Wärn den 14 oktober 2021 ingått ett låneavtal där Per-Anders Wärn ska tillskjuta 6 040 833 SEK till Bolaget och samtidigt omförhandlat tidigare lån, inklusive ränta, om 3 959 167 SEK från den 22 juni 2021 till ett nytt lån om totalt 10 000 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2023 och bär en årlig ränta om 10 procent samt en uppläggningsavgift om 3 procent.
  2. Bolaget har med Jonas Levin, bror till Bolagets VD Peter Levin, den 14 oktober 2021 ingått ett låneavtal där Jonas Levin ska ställa ut ett lån om 5 000 000 SEK till Bolaget. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2022 och bär en årlig ränta om 10 procent samt en uppläggningsavgift om 3 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Telefon: +46 (0) 73 041 63 93

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/