Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2022

14:20 / 18 February 2022 Biovica Press release

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2021, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2022 att utgöras av följande personer:

  • Anna Rylander Eklund, ordförande i valberedningen, utsedd av familjen Rylander
  • Mikael Petersson, utsedd av Coeli
  • Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 27 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2021.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas onsdagen den 31 augusti 2022 i Uppsala.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/