Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

VDs anförande inför årsstämman 2021 har publicerats

14:30 / 27 August 2021 Biovica Press release

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att ett förinspelat anförande med vd Anders Rylander har publicerats.

Årsstämman i Biovica International AB den 31 augusti 2021 äger rum utan fysisk närvaro, med hänsyn risken för till smittspridning av Covid‑19. Inför årsstämman har idag ett förinspelat anförande med vd Anders Rylander publicerats. I anförandet redogör Anders Rylander för det gångna verksamhetsåret samt ger sin syn på bolagets framtida utveckling. Anförandet finns tillgängligt på bolagets hemsida Events – Biovica samt på youtube.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/