Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica International AB: Clinical Cancer Research publicerar resultat som stöder DiviTum som en teknik för tidig utvärdering vid behandling av spridd bröstcancer

08:00 / 16 January 2020 Biovica Press release

Uppsala, Sverige, den 16 januari 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research har publicerat data från TREnd-studien som visar fördelarna med att använda DiviTum[®] vid utvärdering av behandling med palbociclib hos kvinnor med spridd bröstcancer.

"Vi är mycket glada över att dessa resultat, som ursprungligen presenterades på AACRs årsmöte 2019, publiceras i den ansedda tidskriften Clinical Cancer Research. Resultaten demonstrerar att DiviTum[®] kan användas för att utvärdera behandlingseffekten av en CDK 4/6-hämmare vid spridd bröstcancer.", sade Anders Rylander, vd för Biovica. "Dessa resultat är en viktig del av våra kliniska effektdata. DiviTum[®] har nu utvärderats i över tio studier som omfattar fler än 1 700 bröstcancerpatienter".

TREnd-studien utvärderade blodprover från 45 kvinnor med spridd bröstcancer som behandlats med palbociclib med eller utan endokrin behandling. I artikeln "Plasmatymidinkinasaktivitet som biomarkör hos patienter med luminal spridd bröstcancer behandlade med palbociclib i TREnd-studien", visade forskare att patienter med minskande nivåer av DiviTum[®] efter endast en månads behandling har ett betydligt bättre resultat än patienter med ökande nivåer. Tiden till progression var 3,2 respektive 9 månader.

Följaktligen ger förändringar i TK-nivåer under behandlingen viktig och tidig information för att bedöma behandlingseffekt. DiviTum[®] nivåer uppmätta vid progression vid palbociclib-behandling korrelerade med det kliniska resultatet av efterföljande systemisk behandling.

"Resultaten från dessa studier utgör de första bevisen för DiviTum[®] som en biomarkör av effekten av palbociclib vid spridd bröstcancer. De bygger på tidigare bevis från preoperativa studier.", sade Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, huvudprövare för studien. "Resultaten behöver bekräftas i större pågående studier och är uppmuntrande vad gäller kliniskt värde. Med detta test kan vi potentiellt identifiera vilka patienter som inte kommer att ha nytta av dessa nya behandlingar och som istället bör få annan behandling".

Clinical Cancer Research kan hittas online på http://clincancerres.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/1078-0432.CCR-19-3271

Biovica - Bästa behandling från dag ett

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se,08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/