Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica International AB: Biovica stärker ledningsgruppen

08:00 / 6 December 2019 Biovica Press release

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Henrik Winther anställts som affärsutvecklingschef (SVP Business Development) och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från rollen som SVP Precision Diagnostics på Immunovia.

"Henrik besitter en närmast unik kombination av vetenskaplig kompetens och kommersiell erfarenhet. Med sin långa bakgrund inom diagnostik tar han med sig ett stort specifikt kunnande och ett brett kontaktnät. Henrik är en viktig pusselbit i Biovicas fortsatta marknadsexpansion", säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Winther har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef (Global VP of Business Development) på det danska diagnostikbolaget Dako och senare som General Manager för Companion Diagnostic (CDx) enheten på Agilent Technologies i Kalifornien. Tidigare i sin karriär ledde Winther utvecklingen av FoU inom diagnostisk reagens vid Dako. Dessförinnan var han lektor (associate professor) i anatomi, fysiologi och cellbiologi vid Köpenhamns universitet. Han börjar på Biovica 18 november.  

"Fokus för industrin har under ett decennium varit Companion Diagnostic dvs. patientstratifiering för att kunna ge rätt individualiserad behandling. Nästa viktiga steg för säkra och effektiva behandlingar inom individualiserad cancermedicin är monitorering av patienternas respons på den behandling som ges." säger Winther.

"Biovica har en stark position med sitt test DiviTum som ger onkologer ett unikt verktyg för snabb, robust och tillförlitlig bedömning av patienternas respons på den behandling som ges. DiviTum har verkligen stor potential. Det är CE-märkt, har intressanta tillämpningsområden, stöd från viktiga Key Opinion Leaders på global nivå och inte minst många fina studieresultat. Bitarna finns helt enkelt på plats för att ta Biovica till nästa nivå", avslutar han.

Audiocast/webbsändning
När:    6 december, 2019 kl. 10.00
Var:     https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q2-2019 alternativt
           SE: +46850558369 / DK: +4578150107 / UK: +443333009261 / US: +18335268384
Hur:    på engelska

Biovica - Bästa behandling från dag ett

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se,08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/