Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Nya studieresultat presenterade på ASCO stöder uppföljning av avancerad bröstcancerbehandling med DiviTum®

09:15 / 17 May 2018 Biovica Press release

AstraZeneca-studien EFECT utvärderade hormonella standardbehandlingar för kvinnor med avancerad bröstcancer och DiviTum® användes för att övervaka behandlingseffekt. 244 patienter fick blodprover analyserade med DiviTum® i ett samarbete mellan AstraZeneca, Pratosjukhuset, Italien, Institute Jules Bordet, Belgien, British Columbia Cancer Agency, Kanada och Biovica, Sverige.

DiviTum mäter enzymet tymidinkinas (TK) aktivitet i serum som spelar en kritisk roll i DNA-syntesen och celltillväxt. Studieresultaten påvisar att serum TK är en cirkulerande markör som mätt med DiviTum är prognostisk och ger viktigt information om hur effektiv behandlingen är under pågående hormonterapi (monitorering). Genom att utvärdera nivåerna av TK under behandlingen kan DiviTum tillhandahålla viktig information som underlag för behandlingsbeslut av läkare. Patienter som är resistenta mot pågående hormonterapier kan identifieras, vilket möjliggör byte till bättre, alternativa behandlingar.

Den årliga ASCO konferensen (American Society of Clinical Oncology) arrangeras 1-5 juni i Chicago och är världens största vetenskapliga cancerkongress (40 000 deltagare år 2017).

"Endokrin terapi är att föredra för patienter med metastaserande bröstcancer som uttrycker hormonreceptorer; men som kliniker har vi för närvarande inte verktyg för att snabbt identifiera de patienter som kommer att få bra effekt med enbart endokrin terapi, eller vilka som kan behöva ytterligare behandling. Resultaten från vårt arbete med DiviTum är spännande och bekräftar hos ett större antal patienter vår tidigare observation att detta test verkligen kan hjälpa läkare med denna svåra uppgift. DiviTum kommer säkert att bli ett mycket användbart verktyg för utveckling av innovativa kliniska prövningar inom detta område och slutligen för klinisk praxis". - säger Dr Luca Malorni, MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien.

"Dessa resultat förstärker vad vi har sett i tidigare studier, vilket visar att DiviTum kan ge kliniskt relevant information som är fördelaktig för kvinnor med avancerad bröstcancer på hormonbehandling" - säger Anders Rylander, VD Biovica och fortsätter "Vi är övertygade om att DiviTum kommer att bidra till att cancerpatienter får bästa möjliga behandling."

Ref. Malorni L et al, ASCO Annual Meeting 2018; abstract #12031 http://abstracts.asco.org/214/AbstView_214_219453.html

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 9.15 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/