Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Lunds Universitet inkluderar DiviTum® i en studie för att effektivare utvärdera behandlingseffekt hos bröstcancerpatienter

09:30 / 11 April 2017 Biovica Press release

Lunds Universitet väljer att inkludera Biovicas test DiviTum® i en studie av 150 kvinnor med spridd bröstcancer. Syftet med studien är att snabbare kunna utvärdera effekten av behandlingen än med dagens standardmetoder. Lunds universitet köper ca 550 DiviTum-analyser av Biovica.

Patienterna i studien får olika varianter av standardbehandlingar vilket innebär att värdet av DiviTum® prövas på en betydligt större patientgrupp än i Biovicas tidigare presenterade studier inom bröstcancer. Resultatet av studien förväntas vara tillgängligt senast under första halvåret av 2018.

Dagens standardmetod för utvärdering är bildiagnostik, vilket kräver ca tre månader för att få svar på om behandlingen är effektiv. DiviTum® har tidigare visat sig kunna ge svar på behandlingseffekt redan efter två veckor för kvinnor som behandlas med en ny typ av behandling, CDK-hämmare. Målet är att kunna återupprepa dessa resultat för de behandlingar som ingår i studien, dvs antihormonell terapi, kemoterapi och antikroppar.

"Det är glädjande att Lunds Universitet väljer att använda DiviTum® för att utvärdera behandlingseffekt. Med vårt deltagande i denna studie vill vi bidra till att ännu fler cancerpatienter får rätt behandling tidigare. Med DiviTum® vill vi visa att vi snabbare än med dagens bilddiagnostiska metoder kan ge svar på om behandlingen är effektiv", säger Anders Rylander, VD Biovica. 

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 9.30 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/