Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedol

Swedol

Swedols försäljningsutveckling för augusti 2016

08:30 / 22 September 2016 Swedol Press release

Försäljningen i augusti uppgick till 211,3 Mkr (111,0), en ökning med 90,4% jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (Grolls) uppgick försäljningen till 131,5 Mkr (111,0), en ökning med 18,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens antal arbetsdagar var 23 (21).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (januari - augusti 2016) ökade med 32,7% till 1 252,1 Mkr (943,8), exklusive Grolls ökade försäljningen med 11,8%.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 klockan 08.30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/