Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addnode Group

Addnode Group

Addnode Group flyttas från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm

10:12 / 2 January 2017 Addnode Group Press release

Stockholm den 2 januari, 2017

Addnode Groups aktie av serie B flyttas från Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm till följd av Nasdaqs årliga genomgång av marknadsvärden för de nordiska marknaderna. Aktien kommer att handlas inom segmentet Mid Cap från och med 2 januari 2017.

I Mid Cap segmentet ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.

Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/