UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Inbjudan till lunchpresentation med Nanologica

13:56 / 22 februari 2024 Article

Lunchpresentation hos ABG Sundal Collier med
Nanologicas VD Andreas Bhagwani

Måndag 4 mars

12:00-13:00

ABG bjuder på lunch

Det svenska life-science företaget och Södertälje-baserade Nanologica genomför under perioden 28 februari – 13 mars 2024 en företrädesemission.

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som tillhandahåller insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar.

ABG Sundal Collier bjuder härmed in till en bolagslunch med VD Andreas Bhagwani den 4 mars för att du ska få en inblick i Nanologicas verksamhet och mer information om erbjudandet.

Plats: Regeringsgatan 25, 8 tr.

Anmäl har stängt!

Begränsat antal platser

*ABG Sundal Collier is acting as sole global coordinator to Nanologica AB in connection with the contemplated rights issue.