UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Topp och botten i SME-bolagen

15:15 / 30 maj 2018 Article

Första kvartalets vinstutveckling fick totalt sett godkänt, men vilka bolag hade den bästa respektive sämsta utvecklingen?

Bra, men spretigt

Vinsterna i SME-bolagen ökade 18 procent under det första kvartalet, jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Rensar vi bort de tre extremerna i toppen och botten blev tillväxten 5 procent. Det är godkänt. Utfallet mot prognos blev också bra och landade 3,4 procent över. Justerar vi för bolagen i toppen och botten, låg utfallet 0,9 procent över, också det godkänt. De sektorer som övertygade var basindustri och verkstad, medan byggföretagen presenterade en sämre utveckling än väntat. Den viktiga banksektorn vandrade som vanligt i sidled, men med något positiva företecken.

Teknik för rangordning

Det är chansartat att rangordna bolagen med bara ett kvartals data. I toppen och botten hamnar oftast bolag med synnerligen svängig vinst, oavsett om vi mäter faktisk vinstutveckling eller prognosutfall. För att komma runt detta stabilitetsproblem har tre parametrar använts för att rangordna bolagen – 1) faktisk vinstutveckling, samt 2) utfall mot vinstprognos, liksom 3) mot försäljningsprognos. Rangordningen baseras därtill på de senaste fem kvartalen, men det senaste kvartalet har fått större vikt i beräkningen, än det som ligger fem kvartal tillbaka. Därutöver har bolagen rankats baserat på stabiliteten i dessa tre parametrar. Totalt 74 bolag har rangordnats. 

Bolagen i toppen

Det högst rankade bolaget var, något överraskande, Swedbank. Banken kombinerar relativt höga placeringar för tillväxt och prognosutfall, med en hög stabilitet. De får en totalpoäng på 17, vilket innebär att deras genomsnittliga placering för samtliga sex delmoment är 17, med en tredjeplats för prognosstabilitet som det bästa momentet. För toppgruppens 15 bäst placerade bolag är den genomsnittliga placeringen 25, med en ganska liten skillnad mellan de olika momenten. De högst rankade bolagen efter Swedbank är Sandvik, Essity, Bravida och Hexagon.

Bolagen i botten

I botten landar, helt enligt förväntningarna, Fingerprint Cards. De ligger bland de sämsta oavsett vilken parameter som använts för rangordningen. Granskar vi samtliga 15 bottenbolag blir genomsnittsplaceringen 55, med mycket svaga data för prognosutfall och prognosstabilitet, liksom för den faktiska vinstutvecklingen, medan försäljningen klarar sig något bättre. På bolagsnivå får Fingerprint sällskap av Nokia, Ericsson, Inwido och Intrum Justitia.

Prognosutfall

Granskar vi enbart prognosutfall för de senaste fem kvartalen kan konstateras att Lundin Mining hamnar i topp, med Tieto som nummer två och Trelleborg som trea. Däremot är stabiliteten i prognosutfallet mycket svag i samtliga, med Lundin på plats 64, Tieto på 50 och Trelleborg på plats 54. Den som söker stabilitet i prognosutfallet bör istället välja AAK, Betsson och alltså Swedbank. AAK hamnar dock bara i medelgruppen för prognosutfall och Betsson ännu sämre, i näst sista gruppen. Det drar ner slutbetygen.

Vinsttillväxt

Bäst vinsttillväxt hittar vi i Eltel, men medelvärdet är grovt påverkat av den extrema volatiliteten i detta krisbolag. Därför blir stabiliteten i vinstutvecklingen den sämsta av samtliga, med placering 74. På plats två i vinsttillväxt kommer Lundin Petroleum och på tredje plats hittar vi Tele 2. Dessvärre är stabiliteten i utvecklingen usel även i dessa, med placeringarna 71 respektive 70, varför totalrankingen för bolagen blir medelgruppen. Den som söker bolag med hög stabilitet i vinsttillväxten skall istället satsa på Axfood, Securitas och Bravida. Eftersom samtliga dessutom hamnar i vår samlade toppgrupp, kan troligen dessa vara intressanta för den som söker bolag i medvind. 

Klicka här för fullstädig grafik (PDF)


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar