UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ljuset i tunneln

11:35 / 17 maj 2018 Article

April var en positiv månad för bostadspriserna.  

Bra för bostäder

Valueguards prisstatistik för bostäder i Sverige, den mest trovärdiga mätningen av samtliga, visade på en prisuppgång i april på 0,9 procent. Det skall jämföras med oförändrade priser förra månaden och en svag nedgång månaden dessförinnan. Även de svängiga priserna för bostadsrätter i Stockholm steg. Uppgången var hela 1,7 procent, efter två månader med fallande priser, men det är bara andra uppgången på åtta månader, varför läget fortfarande är skört.   

Relativ utveckling

Mäter vi prisutvecklingen mot den genomsnittliga aprilmånaden sedan 2005, kan konstateras att bostäder i riket denna april låg 0,1 procent över. Det är ett godkänt utfall och dessutom klart bättre än utfallet för februari och mars, som låg klart under snittet. Även bostadsrätter i Stockholm låg tydligt över snittet, hela 1,0 procent. Denna starka utveckling följde på en mycket svag relativ utveckling under februari och mars. Om vi slutligen jämför med SEB:s boprisindikator, kan konstateras att även denna ger en positiv bild. I SEB har enkätsvaren visat på en ökande optimism under fyra månader i rad, även om optimismen gått upp från en mycket dämpad nivå.

Och slutsatsen..?

Den mest akuta krisen verkar avvärjd för bostäder generellt, liksom för de svängiga bostadsrätterna i Stockholm. En utbredd ekonomisk kris i Sverige med bostäder som motor, framstår därför inte som huvudscenariot. Men även om prisuppgången i april är en lättnad, räcker den knappast för att locka köpare till nybyggda bostadsrätter. En månads prisuppgång räcker inte för att få konsumenter och banker att lätta på plånboken. Den normalt tvååriga bindningstiden gör att risken fortsatt kommer att upplevas som mycket hög.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar