UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.21

09:47 / 29 maj 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-05-21 t.o.m. 2018-05-27. 

Alcadon:  Styrelseledamot Arne Myhrman har sålt 10 000 st aktier till kurs 52,00 kr. 

Arise:  Ekonomi/Finanschef Linus Hägg har förvärvat 5682 st aktier till en total köpeskilling om 82 000 kr.

eWork: Mikael Subotowicz, Managing Director Polen, har förvärvat 300 st aktier till kurs 87,50 kr. 

Hoylu: CEO Stein Revelsby har förvärvat 84 399 st aktier till en snittkurs om 4,64 kr. 

ITAB Shop Concept: Styrelseledamot Sune William Lantz har avyttrat 40 500 st aktier till kursen 37,00 kr, transaktionen utfördes utanför handelsplats. 

Lagercrantz: Finanschef, Bengt Lejdström, har avyttrat 1935 st aktier till kurs 99,00 kr. Peter Hedelius, styrelseledamot, har avyttrat 3200 st aktier till kurs 94,62 kr. 

Lammhults: Närstående till Håkan Johansson, VD Lammhults möbel, har köpt 1500 st aktier till kurs 46,20 kr. 

Medcap: Hugo Petit har avyttrat 6000 st aktier till en snittkurs om 74,73 kr.

Nolato: Närstående till Carl-Mikael Lindholm, Styrelseledamot, har avyttrat 3170 st aktier till kurs 775,00 kr. 

Swedol: Styrelseledamot Rolf Zetterberg har förvärvat 57 232 st aktier till en total köpeskilling om 1 847 524 kr, genom bolaget Skogsvik Förvaltning.