UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.20

11:31 / 22 maj 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2018-05-20. 

Boule Diagnostics:  Styrelseledamot Gustaf Ehrenheim har köpt 1000 st aktier till kursen 308,65 kr. 

Christian Berner Tech Trade:  VD Bo Söderqvist har köpt 10 000 st aktier till kursen 19,00 kr.

Garo: Patrik Andersson, Marknadschef, har avyttrat 3589 st aktier till kurs 187,11 kr. Lars Kvarnsund, CFO, har avyttrat 1921 st aktier till kurs 191,88 kr. 

Hoylu: CEO Stein Revelsby har förvärvat 115 601 st aktier till en snittkurs om 4,09 kr. 

Invisio: Sigge Frolov, SVP Produktledning, har köpt 800 aktier till kursen 61,80 kr. 

Invuo:  CEO på Meawallet, Lars Sandtorv har sålt 400 000 st aktier till snittkurs 0,90 kr per aktie. 

ITAB Shop Concept: Styrelseledamot Anders Moberg har förvärvat 140 000 st aktier till kursen 37,00 kr. 

Medcap: Hugo Petit har avyttrat 7043 st aktier till en snittkurs om 74,97 kr.