UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.19

10:17 / 14 maj 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-05-07 t.o.m. 2018-05-13.

Christian Berner Tech Trade: VD Bo Söderqvist har köpt 5000 st aktier till en snittkurs om 18,96 kr. Styrelseledamot Kerstin Elisabeth Gillsbro har förvärvat 10 600 st aktier till kursen 19,00 kr. Styrelseledamot Lars Gatenbeck har köpt 10 000 st aktier till snittkurs 19,05 kr.  

CTT Systems:  CFO Daniel Ekstrand har förvärvat 311 st aktier. Platschef Tommy Ahlsved har förvärvat 219 st aktier. Produktionschef Stefan Hammar har förvärvat 261 st aktier. Eftermarknadschef Per Gustafsson har förvärvat 244 st aktier. Divisionschef Tony Rosendal har förvärvat 331 st aktier. Samtliga köp är gjorda till kursen 191,59 kr. 

Diös:  Styrelseledamot Eva Nygren har köpt 1500 st aktier till kursen 55,55 kr.

Ework: Peter Lundahl, Site director, har förvärvat 1000 st aktier till kurs 83,4 kr samt avyttrat 1000 st aktier till kurs 83,3 kr. 

G5 Entertainment: Styrelseledamot Stefan Lundborg har köpt 2000 st aktier till kurs 427,00 kr. 

Motion Display:  Styrelseledamot Christian Strömlid har köpt 2000 st aktier till kurs 11,65 kr. Styrelseledamot Per Hjortblad har förvärvat 800 st aktier till kurs 12,00 kr.  

Proact:  Styrelseledamot Anders Hultmark har köpt 32 819 st aktier till kursen 159,00 kr.