UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.17-18

17:18 / 7 maj 2018 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2018-05-06.

Arise: VD Per Daniel Johansson har köpt 10 000 st aktier till kursen 12,80 kr. 

Brighter: Styrelseledamot Gert Robert Westergren har sålt 5000 st aktier till kursen 8,10 kr. 

Enzymatica: Vice VD Ulf Blom har avyttrat 100 000 st aktierr via bolaget Medzyme Invest Öresund. Styrelseordförande Bengt Baron har förvärvat 50 000 st. Styrelseledamot Mats Kristian Andersson har förvärvat 228 000 st aktier. Therese Filmersson, ekonomi / finanschef, har förvärvat 3500 st aktier. Samtliga avslut har skett till priset 4,50 kr utanför marknadsplats.

Fortnox: Styrelseordförande Andreas Kemi har köpt 5000 st aktier till en total köpeskilling om 309 000 kr. 

INVISIO Communications: George Nicolakis, Director / Product Manager, har avyttrat 12 500 st aktier till kursen 64,00 kr. 

Motion Display: Styrelseordförande Erik Danielsson har förvärvat 10 000 st aktier till ett snittpris om 11,52 kr. Styrelseledamot Christian Strömlid har förvärvat 2100 st aktier till ett snittpris om 11,64 kr. 

Railcare:  Styrelseledamot Anders Westermark har köpt 990 st aktier till kursen 19,00 kr. 

Sportamore:  VD Johan Ryding har köpt 1467 st aktier till en total köpeskilling om 157 766 kr. Britt-Marie Alexandersson, redovisningschef har förvärvat 814 st aktier till kursen 117,00 kr.