UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Dämpat slut på rapportperioden

16:02 / 4 maj 2018 Article

När storbolagens rapporter i stort sett är avklarade, kan konstateras att utvecklingen får godkänt, men att slutet blev sämre än början.

Vinsttillväxt varierar

Den summerade vinsttillväxten för storbolagen blev 20 procent, vilket är ungefär som tidigare. Eliminerar vi de tre bolagen i toppen (Ericsson, Volvo, Elltel) och botten (H&M, Electrolux, NCC) faller vinsttillväxten till 5 procent, vilket också är ungefär som tidigare, men bättre än förra kvartalet. Slutligen kan konstateras att andelen bolag med vinsttillväxt stannade på 60 procent, vilket är något lägre än tidigare, medan mediantillväxten stannade på 4 procent, vilket är klart lägre än tidigare och även sämre än förra kvartalet. Det tyder nog på på att den inhemska svenska ekonomin dämpas.

(Klicka på bilden för att förstora den)

Prognosutfall positivt

Granskar vi utfallet mot prognos (SME) kan konstateras att den blev 3,9 procent, vilket är sämre än tidigare, men ändå mycket bra i ett historiskt perspektiv. Eliminerar vi de tre bolagen i toppen (Ericsson, Nordea, Swedbank) och botten (SEB, SSAB, SAAB) blev utfallet fortfarande positivt, men dämpades till 1,2 procent, vilket också är klart godkänt, men inte lika starkt som tidigare. Slutligen kan konstateras att 55 procent av bolagen kom in över prognos och att medianutfallet blev 1,6 procent. Även detta är klart godkänt, men inte alls lika bra som i början av rapportperioden.

Bra försäljningstillväxt

Bolagens försäljning får godkänt. Den summerade tillväxten är 4,1 procent, medan medianen blev något bättre (4,6 procent), samtidigt som hela 71 procent av bolagen ökade försäljningen. Utfallet mot prognos blev också bra och låg på 1,1 procent, medan medianvärdet var något lägre, på 0,7 procent.

Sektortrender - vinsttillväxt

Fem sektorer ökade vinsten, mätt som median, med basindustri och IT/tele i topp, följt av verkstadsindustrin. Även bankerna och konsumentföretagen lyfte, men ganska marginellt. I botten var byggsektorn en nykomling, tillsamman med serviceföretag och sjukvård. Sjukvårdsföretagen har parkerat i botten under lång tid, men det är en väldigt spretig grupp. Eftersom vi mäter medianvärdet i grupperna speglar dock trenden en bredare grupp av bolag, inte bara vissa storbolag.

Sektortrender - utfall mot prognos

Granskar vi utfall mot prognos kan konstateras att medianvärdet var positivt för IT/tele, verkstad, konsument och byggsektorn. Intressant är att byggsektorn, som levererade sämre vinstutveckling än tidigare kvartal, ändå lyckades leverera vinster över prognos. Basindustri, service, sjukvård och i viss mån bankerna, kom in sämre än väntat. Då kan noteras att basindustri hade en väldigt bra vinstutveckling, men uppenbarligen var förväntningarna ännu högre ställda.

Sektortrender - försäljningstillväxt

Försäljningen följer ungefär samma trend som vinsterna. Bäst tillväxt visade basindustri, verkstad, konsument och service, liksom bankerna, men ganska marginellt. I botten hittar vi sjukvård, med byggsektorn straxt före, vilket stämmer väl med vinstutvecklingen. Däremot backade försäljningen i IT/tele, vilket var tvärtemot vinsttrenden.

Sektortrender - försäljningsprognos

Försäljningsutfallet mot prognos var positivt i sex av åtta sektorer. Det mest överraskande var att byggsektorn hamnade i topp, vilket styrker att placerarnas förväntningar var kraftig nedreviderade inför rapportperioden. Av övriga positiva sektorer, låg konsumentsektorn på marginellt plus, medan två sektorer kom in under prognos. Det var sjukvård och basindustri, vilket understryker sjukvårdssektorns bottenplacering, liksom att förväntningarna på basindustrin var väl högt ställda inför rapportperioden.

Och slutsatsen...?

Rapportperioden började väldigt bra, men slutade bara med godkänt. Det positiva är att det är god bredd i tillväxttrenden och att det var tydligt bättre än väntat. Det dåliga är att den underliggande tillväxten inte är stormande stark. Eftersom svenska kronan faller som en sten, kan det dock förväntas bättre tillväxt framöver. Om det verkligen är "tillväxt" eller bara en dopande omräkningseffekt, beror på placerarens syn på kronan. Just nu tyder dock inte mycket på att kronan kommer att gå åt andra hållet, varför placerarnas korta minne mycket väl kan förvandla denna dopingeffekt, till något reellt. Då blir det bra för börsen.

Klicka här för att se fullständig grafik


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar